Vlastní data

Soubory vytvořené v MS Office (Word, Excel, Powerpoint) nám pokud možno neposílejte ani nenoste - nelze je pro některé jejich vlastnosti (např. automatické nahrazování fontů) použít. Mohou posloužit jen jako zdroj textu.

Použitelné formáty vektorových souborů
 • CorelDRAW (max. do verze 2019) preferujeme verzi X3 - přípona CDR
 • Adobe Illustrator (max. do verze 11.0) preferujeme v. 3.0 (EPS)
 • Portable document format - přípona PDF/X-1a v. 1.3
 • Encapsulated postscript - přípona EPS
  Texty u těchto formátů musejí být převedeny do křivek (V CorelDRAW příkazem: convert to curves z menu Text, V Illustratoru příkazem: create outlines z menu Type)
 • Windows metafile - přípona WMF

Použitelné formáty obrazových souborů (fotografie, loga, obrázky, atd.) 
 • TIF, BMP, PSD nebo JPG (minimální kvalita 10)
  Pro bitmapové soubory je nutné minimální rozlišení 300 dpi v měřítku 1:1 s výjimkou velkoplošného tisku, kde v měřítku 1:1 stačí rozlišení 60 - 120 dpi. Větší rozlišení je zbytečné, výsledek se tím nezlepší.
 • Soubory stažené z internetu (zejména loga) nelze obvykle pro jejich nízké rozlišení použít.
   
Tisk na spad (do kraje)
Pokud chcete tisk až do kraje, je třeba, aby celkový rozměr grafiky byl z každé strany o 2-3 mm větší, než výsledný formát tisku. U brožur je potřeba 4-5 mm.

Příklad:

Pro tisk zlatou barvou použijte přímou barvu, např. Pantone 871. Obdobně pro parciální lak použijte třeba světle šedou Pantone CoolGrey1. Při vytváření PDF nesmíte převést barvy do CMYK.

Soubory lze zaslat e-mailem na adresu rafo@rafo.cz, spolu s informacemi o zakázce a náhledem v JPG. Pro zaslání větších souborů než 10 MB, použijte např. Úschovnu (www.uschovna.cz)

Chcete-li data přinést osobně, můžete tak učinit na těchto médiích: 
 • USB flash disk
 • CD-R, CD-RW, DVD-RWC

Bližší informace na tel.: 724 151 640.